Caj Rawatan Pesakit Luar


Caj Pesakit Luar

Bahagian 1 – Jabatan Pesakit Luar Am 

Hospital dan Klinik Caj bagi satu lawatan
(termasuk segala Siasatan)
Hospital Besar RM1.00
Hospital Daerah RM1.00
Poliklinik RM1.00

 

Bahagian 2 – Jabatan Pesakit Luar Pakar

 

Jenis rujukan kepada klinik pakar Caj bagi satu rawatan
Rujukan daripada pegawai perubatan kerajaan Percuma bagi lawatan pertama, RM5 untuk setiap “follow-up” (termasuk segala siasatan)
Rujukan daripada Pengamal Persendirian RM30 bagi lawatan pertama, RM5 untuk setiap “follow-up” (tidak termasuk siasatan)
Kes-kes “follow-up” yang telah keluar daripada wad RM5 bagi satu rawatan (termasuk segala siasatan)

 

Bahagian 3 -Perkhidmatan Di Luar Hospital

 

PerkhidmatanPerubatan Di Luar Hospital RM150 untuk setiap lawatan selain dari apa-apa tuntutan bagi perjalanan, sara hidup dan penginapan mengikut kadar yang ditentukan oleh Kerajaan