Pengurusan


Ketua Direktorat : Pn Norrina Binti Nordani

SKOP PERKHIDMATAN

  1. Pelaksanaan dasar-dasar pentadbiran hospital.
  2. Pengurusan hal-hal pentadbiran hospital termasuk pengurusan sistem fail, surat-menyurat, aset alih kerajaan, stor bekalan alat tulis, pengangkutan kenderaan bukan ambulans, kemudahan kuarters, kemudahan sewaan, perkhidmatan telefon, protokol, dan keselamatan hospital.
  3. Pengurusan perkara-perkara berkaitan lima khidmat sokongan hospital oleh syarikat konsesi.
  4. Pengurusan sumber manusia hospital meliputi perkara-perkara berkaitan perkhidmatan, perjawatan, kursus dan kes-kes tatatertib.
  5. Pengurusan perkara-perkara berkaitan dengan kewangan meliputi pengurusan gaji, bayaran tuntutan / elaun, pesanan kerajaan, bayaran pelbagai, perakaunan, dan penyediaan anggaran belanja mengurus.
  6. Pengurusan perolehan dan pemantauan peruntukan modal insan.
  7. Pengurusan dan pemantauan pembangunan di hospital.
  8. Pengurusan kutipan hasil hospital
  9. Pemantauan, penyenggaraan dan perancangan/pembangunan keperluan, penggunaan dan penambahan ICT di Hospital Limbang